Tips & tricks voor de opmaak

Uw reclameaffiche moet uniek zijn en opvallen. De plaatsing van uw product of service en de inhoud van uw affiche bepalen het effect en de doeltreffendheid van uw campagne. Visualizer, onze simulator, geeft u een beeld van uw affiche en de impact ervan.

Visualizer

Selecteer het formaat en type van het paneel

2

Selecteer en upload je affiche. Zorg ervoor dat de foto’s die u uploadt voldoen aan de hieronder genoemde normen

3

Sleep je foto naar hier om up te loaden of klik op ‘De foto uploaden’.

Remove

Een affiche maken

Het beeldmateriaal speelt een belangrijke rol in uw publiciteit en communicatie. U moet de aandacht kunnen trekken, een boodschap overbrengen en een blijvende indruk nalaten.

Hebt u nog nooit zelf een visual gemaakt? Lees dan eerst aandachtig de volgende tips.

1/ De inhoud moet de volgende vragen beantwoorden: Waarvoor staat u? Wie is uw doelpubliek? Welke boodschap wilt u overbrengen? Waar zal uw affiche komen (bv. binnen of buiten, wegverkeer, voetgangers)? Welke indruk moet uw affiche nalaten?

2/ De vorm: de boodschap kort en bondig naar voren brengen.

  • Een basisregel: een affiche is vooral visueel en niet tekstueel. De voorbijgangers zien de affiche wel, maar lezen niet altijd de tekst. De boodschap moet dus in 1 à 2 seconden duidelijk zijn. Kies daarom bij voorkeur voor duidelijke en beknopte informatie. De ideale boodschap telt niet meer dan 10 woorden.

  • Zoek een krachtige titel die de aandacht trekt en de kern van uw boodschap weergeeft. In het midden of bovenaan op de affiche zal hij het meest opvallen. Onderaan op de affiche plaatst u bijkomende informatie, zoals uw contactgegevens.

  • Een affiche bestaat voor 50 % uit foto's en afbeeldingen. Beperk de informatie, want dat maakt uw reclame aantrekkelijker. Zorg ervoor dat de belangrijkste elementen groot genoeg zijn, zodat ze bij voorkeur nog zichtbaar zijn op een afstand van 10 m.

  • Uw logo moet gemakkelijk herkenbaar zijn. Als u voor de eerste keer een visual maakt, creëer dan meteen ook een eigen bedrijfsidentiteit. Een logo is hiervoor het meest gebruikte visuele hulpmiddel. Daarmee onderscheidt u zich van de rest en vestigt u naambekendheid.

  • Kies een schreefloos lettertype (zonder dwarsstreepjes) in groot formaat voor een betere zichtbaarheid. U kunt verschillende lettergroottes gebruiken om de informatie te ordenen volgens belangrijkheid. Maar overdrijf niet, want anders is er veel kans dat de lezer afhaakt.

  • Ook de kleurencode is erg belangrijk. Kies aantrekkelijke kleuren en beperk u bij voorkeur tot drie tinten. Vermijd pastelkleuren, fletse kleuren of een moeilijk leesbare tekstkleur. Breng contrast in uw affiche met complementaire kleuren en speel met licht en donker.

Voor meer info over de creatie, klik hier